Over de Stichting

Wat doen wij.

Wij zijn een stichting ter bevordering van het welzijn van zieken, mensen met een beperking en ouderen. Wij reiken een stille hand aan zij die het nodig hebben. 


 

Hoe komt de Stichting Nieuwe Levenskracht aan geld?

Het geld is de financiële bloedsomloop van een organisatie.

We hebben een aantal donateurs, waarvan we jaarlijks een bijdrage ontvangen.

Er zijn heel wat donateurs met een periodieke bankoverschrijving waarover we heel gelukkig mee zijn. De overige donateurs krijgen jaarlijks thuis door onze medewerk(st)ers of bestuursleden een kwitantie aangeboden. Voor € 5, – in het jaar bent u donateur en helpt u ons bij het werk voor de mensen in Duizel.

 

 

Een beetje geschiedenis

De vakverenigingen (R.K. Werkliedenverbond) in de bisdommen Haarlem, Roermond en ’s Hertogenbosch sloegen in 1913 de handen in elkaar en richtten een vereniging op die ten doel had: in heel Nederland, op het terrein van de vakvereniging, de tuberculose te bestrijden in haar oorzaken en gevolgen, “Herwonnen Levenskracht” genaamd. Zeker bij arbeidersgezinnen was tbc een groot probleem. Door recessie of oorlog viel het inkomen weg en daardoor was er vaak weinig hoop op een weg naar genezing. Binnen de K.A.B. is toen een vereniging in het leven geroepen om de gezinnen die getroffen werden door tbc te steunen.

 

Nadat in 1984 de FNV besloot om Herwonnen Levenskracht op te heffen vonden de plaatselijke comités nieuwe wegen en werd Nieuwe Levenskracht opgericht.

Ze gaan zich meer inzetten voor zieken, bejaarden, invaliden, gehandicapten en mensen in de WAO en WAA. Sinds de jaren '80 is de herwonnen Levenskracht geëvolueerd tot wat het nu is: een groep aktieve mensen met het hart op de juiste plaats, die zich onvoorwaardelijk inzetten voor het goede doel. 

 

Wet op de privacy

In verband met de wet op de privacy, mogen we in het ziekenhuis niet informeren naar namen van mensen in het ziekenhuis. Wij vragen u dan ook aan het bestuur door te geven, wanneer een familielid, een buur of kennis in het ziekenhuis is opgenomen of langdurig ziek is. Dat kan door een bericht te sturen.