Wij ondersteunen elkaar

 

De nieuwe levenskracht ondersteunt het welzijn van de Duizelse inwoners door:

  • tegemoetkomingen in de ziektekosten voor bijvoorbeeld de ongedekte kosten ten gevolge van ziektes of daarmee samengaande extra kosten, zoals bijvoorbeeld reis-verblijf kosten of dieetkosten. 
  • ondersteuning van de Duizelse ziekengroep
  • de Duizelse mensen in hun kracht te zetten
  • samen te werken met andere Duizelse verenigingen

Indien u in aanmerking wil komen voor financiële tegemoetkoming van de ziektekosten vragen wij u om te voldoen aan de volgende vereisten:

- Zelf een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Nieuwe Levenskracht Duizel.

- Dient u minimaal een half jaar donateur te zijn.